สมัคร 90 คาบเรียน รับคาบเรียน ฟรี 10 คาบ!! สมัคร 46 คาบเรียน รับคาบเรียน ฟรี 4 คาบ!!
    เมื่อแสดงหลักฐานการเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศ(ตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน                                        
    คอร์สติวสอบ TOEFL ITP                                                
    โปรโมชั่น ฟรี!!! กระเป๋า เก่ง โก้ GO INTER