โปรโม Singapore Exclusive ลงทะเบียน 60 คาบเรียน ไป Singapore ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม                                        
    คอร์สติวสอบ TOEFL ITP                                                
    โปรโมชั่น ฟรี!!! กระเป๋า เก่ง โก้ GO INTER