แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
Dr.Jonathan Lembright และอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล ทำการเซ็นต์สัญญาเพื่อตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทางการ
โดยเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ประเภทโรงเรียนสอนภาษาแห่งเดียวในภาคใต้