โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าเปิดทำการ 08.30 - 20.05 น. ทุกวัน


         ผู้เรียนสามารถมาสมัครเรียนได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ


         วัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) ด้วยระบบ MLMS (Mee Fah Learning Management System)

         สามารถเข้ามาสอบถามและขอวัดระดับพิ้นฐานทางภาษาอังกฤษของตัวเองได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

         สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074-440-495 และ 083-1862602