แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
ภายในโรงเรียนสามารถรับแสงธรรมชาติจากภายนอกและเสริมด้วยแสงไฟที่เหมาะกับการเรียนทั้ง 4 ชั้น
และเสียงเพลงคลาสสิคเพื่อเป็นการเตรียมบรรยากาศเข้าสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ