แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
คอมพิวเตอร์และเครื่องขยายเสียงคุณภาพที่ถูกคัดสรรเพื่อการฝึกการฟังและการเรียนจากสถานการณ์จำลอง
จะถูกบรรจุไว้ในห้องเรียนทั้ง 7 ห้อง พร้อมให้ผู้สอนสามารถใช้เพื่อฝึกได้ทันท่วงที ห้องเรียนทุกห้อง
สร้างขึ้นด้วยผนังเก็บเสียงซึ่งสามารถป้องกันเสียงที่เล็ดลอดจากภายนอกได้
ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น และเก็บเกี่ยวความรู้
จากห้องเรียนได้อย่างเต็มที่