แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย